© Copyright Anya S Kolbjørnsen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Anya S Kolbjørnsens nettsteder. Anya S Kolbjørnsen er ansvarlig 

for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.kviitkrull.no

Informasjon som kan innhentes ved forespørsel om ulike oppdrag er:

- E postadresse

- Fornavn og etternavn (på foresatte)

- Telefonnummer

- Adresse

- Evt alder på barn

Fotograf Anya S Kolbjørnsen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, opplysninger om bankkort eller navn på barn. 

Fotograf Anya S Kolbjørnsen samler inn disse opplysningene ved forespørsel om oppdrag. Enten gjennom kontakt skjema på nettsteder eller på mail. Det er frivillig å opplyse om denne informasjonen. Om du skulle velge å ikke oppgi den, kan Fotograf Anya S Kolbjørnsen bli forhindret fra å gi deg tilgang til produkt eller tjeneste.

Formålet ved å innhente opplysningene er for å kunne gi relevant informasjon og en tjeneste som passer deg. 

Informasjon lagres i mail eller kontaktskjema på nettsted. Kundeinformasjon blir også lagret i kunderegister i regnskapsprogrammet Visma. Alle bilder blir lagret på backup disker, med fornavn/etternavn på foreldre.

Bilder leveres over skylagring. 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Anya S Kolbjørnsen kan bruke underleverandører til å levere nettsted, sky og andre programmer (eks regnskap)

 

Ved å kontakte Fotograf Anya S Kolbjørnsen om fotografering, kan Fotograf kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg. Inntil samtykket trekkes tilbake.

 

Som bruker av Fotograf og www.kviitkrull.no har du rett til innsyn i personopplysningene dine, og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven som ble endret og trådd i kraft 25/5-2018. 

Behandlingen av personopplysningene er basert på samtykke, og du vil få en kontrakt mellom Fotograf og kunde. Du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake, men du må da ta kontakt med Fotograf skriftlig. 

Dersom du mener at Fotograf Anya S Kolbjørnsen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.